LVK - letní výcvikový kurz 2021 - info, ZMĚNA TERMÍNU

Naše škola SOŠ a SOU J.Hradec organizuje pro první ročníky SOŠ a SOU letní výcvikový kurz - LVK v rekreačním zařízení AGMAR Malý Ratmírov. 
Tento kurz je povinný a je v souladu s osnovou a s platnými předpisy naší školy. 
Cílem LVK je seznámit studenty s organizací přesunů a nácviků při evakuaci školy, se základy topografie a orientace v terénu, s adaptací na nové prostředí ap.
Náplní LVK jsou také různé sportovní soutěže a rekreačně rehabilitační činnosti.

POZOR ZMĚNA!!!
LVK 2021 pro 1.ročníky šk.roku 2020/2021 se uskuteční
 od 6. 9. do 10. 9. 2021.
Ústřižky se souhlasným či nesouhlasným vyjádřením rodičů či zákonných zástupců odevzdávejte třídnímu učiteli do 4.6.2021, finanční částku za LVK pak do 25.6.2021.

 
Příloha: 
Mgr. Radek Němec - vedoucí LVK
katedra TV
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
+420 384 323 181 kl. 17
+420 739 451 975

Vloženo: 18.11.2019 – Radek Nemec   |   Zveřejněno: 30.11.2020 – Radek Nemec   |   Aktualizováno: 13.06.2021 – Radek Nemec
Vytisknout