Informace k činnosti školy od 25. ledna 2021 do odvolání či změny

Výuka a provoz školy od 25. 1. 2021 do odvolání či změny

Vláda ČR rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona a prodlužuje účinnost omezení usnesením vlády č. 56 ze dne 22. ledna 2021ode dne 22. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.

provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou pod písmenem D) a F) níže uvedeného organizačního opatření ředitele školy:


Odkaz na organizační opatření ředitele školy č. 2/240121 SOSUJH: 

Vytisknout