Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021-2022

Aktuální informace MŠMT k přijímacímu řízení
  (v souvislosti s epidemiologickými opatřeními)

Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

·  Uchazeč podává přihlášku na dvě školy. Přihlášky (níže) podávají uchazeči nebo u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března 2021.

· Kritéria přijímacího řízení u jednotlivých škol budou vyhlášena ve standardním termínu do 31. ledna 2021. Školní zkouška může proběhnout i distančně.

Výstražný trojúhelník  V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 


harmonogram-JPZ


Nabídka studijních maturitních oborů:


37- 41-M/01
  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)
Výstražný trojúhelník  Získání řidičského průkazu sk. B zdarma

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání(zaměření oboru na cestovní ruch)

18-20-M/01  Informační technologie 

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 
Výstražný trojúhelník  Možnost získání výučního listu z oboru Nástrojař (obor: 23-52-H/01) v rámci studia 3. ročníku 


Výstražný trojúhelník

Přihláška ke studiu:

a) Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, naleznete v sekci Přihlášky na střední školu

b) Adresa k doručení přihlášky ke studiu: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec

Odkaz na stránky MŠMT - informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek do oborů vzdělání naleznete zde


Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje

Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

 

Vytisknout