Elektronická kronika školy


Kronika SOŠ Jindřichův Hradec od roku 2004

Od roku 2006 kronika SOŠ a SOU J. Hradec

Vážení,

rokem 2004 byla na základě zákonných úprav (zákon č. 499/2004 Sb.,o archivnictví  a spisové službě  společně s prováděcími předpisy, následně pak nabytím účinnosti 
zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,)  ukončena tradiční a rukou psaná  podoba kroniky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Jindřichův Hradec.

Od školního roku 2004 – 2005 je kronika vedena v elektronické podobě.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout