Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018 - 2019 na den 9. května 2018 - maturitní obory

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

(změna termínu 2. kola přijímacího řízení z technických důvodů)


Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory

s přijímací zkouškou pro školní rok 2018 - 2019 na den 9. května 2018Informace k 2. kolu přijímacího řízení naleznete zde: Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na maturitní obory

Žáci, kteří  po absolvování přijímacích zkoušek v rámci 1. kola  (1. termín 1. kola dne 12. 4. 2018 a - nebo 2. termín 1. kola dne 16. 4. 2018) se mohou rozhodnout před odevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě absolvovat přijímací zkoušku organizovanou školou dne 9. května 2018 na všechny maturitní obory v programu školy (obory: Mechanik strojů  a zařízení * Informační technologie * Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na logistiku a obslužné počítačové systémy * Ekonomika podnikání se zaměřením na cestovní ruch).

Přihlášky můžete zasílat do 2. května 2018 včetně.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout