Zákony a Vyhlášky

Upozorňujeme čtenáře, že ne vždy může být uvedený zákon vzhledem k častým změnám v aktuálním znění. Doporučujeme provést vždy kontrolu na jiném portálu jako: www.sbirka.czwww.zakonycr.cz,MŠMT zákony, vyhlášky, legislativa apod.

1. Úplné znění zákona č. 561/2004 s účinností od 15. února 2019.
3. Přizpůsobení délky praktického vyučování žáků délce pracovní doby na pracovištích zaměstnavatelů s termínem platnosti od: 1. září 2008.
4. Vyhláška č. 326/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů  mimořádně nadaných (účinnost:  01.11. 2018) :

 

Vytisknout