ECDL certifikát

 Akreditovaná testovací učebna


ECDL (European Computer Driving Licence)

je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti pomocí řady praktických testů. Tak jako piloti musí mít pilotní průkaz, aby mohli řídit a ovládat letadlo, tak žáci získají počítačový průkaz, který pro ně otvírá svět bez hranic.

Je to další znalost a dovednost - vedle jazykových a jiných, které na naší škole žáci získají, ke zlepšení své osobní konkurenceschopnosti na trhu práce, vstupenka do perspektivního zaměstnání a dalšího úspěšného života. Řada významných mezinárodních společností (IKEA, SHELL, VOLVO, SIEMENS), banky, telekomunikační firmy, instituce státní správy atd. uznávají ECDL Certifikát jako jediný úřední doklad znalostí práce s počítačem při výběru svých zaměstnanců. (ředitel naší školy je jeho držitelem).

Nejen žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy, ale i jiných škol mají možnost složit na naší škole (prozatím jen tyto skupiny – rozšíření pro privátní či komerční sféru a veřejnou správu je ve strategickém plánu rozvoje školy) testy ECDL (European Computer Driving Licence), které budou pro žáky a jejich budoucí zaměstnavatele v rámci Evropské unie, ale i v zámoří, dokladem, že zvládají práci s počítačem.

DETAIL - certifikát ECDL
CertTestMistnostBig.jpg

Vytisknout