Zde se můžete seznámit s historií vzniku našeho internetového centra (ITC)

Na základě předloženého projektu pod názvem "SOŠ - Internet" v rámci SROP (Společný regionální operační program), který se týkal opatření č. 5.2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech  v rámci priority č. 5.2 Regionální rozvoj infrastruktury, bylo započato v druhé polovině  roku 2005 s budováním internetového centra (ITC).

Jeho základní rozpočet se skládal z:
- výše finanční pomoci z prostředků  státního rozpočtu 122 840,-Kč
- výše finanční pomoci z prostředků kraje   184 260,-Kč

- výše finanční pomoci z prostředků EU    921 300,-Kč

Výše finanční pomoci celkem z veřejných prostředků   1 228 400,-Kč

Kromě výše uvedených finančních prostředků byla samotná realizace dotována ještě z finančních prostředků školy minimálně ve výši 250 000,-Kč.

Internetové centrum bylo vybudováno v bývalém vestibulu, který přestal plnit svoji společenskou funkci a skýtal dostatek prostoru pro vybudování kompletně digitalizovaného ITC včetně kopírovacího zařízení a dataprojekce.
Současně s tímto ITC byla vybudována zdvižná plošina v zadním traktu školy smšrem od parkoviště pro invalidní vozíky, která tak umožňuje  přístup do školy i tělesně postiženým dětem a kompletní sociální zařízení.

Fotodokumentace:
1. Původní vestibul, kde bylo vybudováno nynější ITC:

          

2. Stavba oddělovací a protihlukové stěny:

Stěna ITCENT 1.JPG (jpg, 272 kB)

  

ITCENT~1.JPG (jpg, 257 kB)

  

ITCENT~4.JPG (jpg, 267 kB)

3. Vybavování a konečná podoba ITC: 

ITCENT~2.JPG (jpg, 276 kB)

  

ITCENT~3.JPG (jpg, 267 kB)

  

IC 080406 020.jpg (jpg, 256 kB)

 

IC 080406 021.jpg (jpg, 262 kB)

 

IC 080406 022.jpg (jpg, 249 kB)

 

4. Slavnostní otevření ITC dne 27.září 2006:

          

5. Článek v novinách:  

  

Vytisknout