Informace pro (nové) studenty SOŠ a SOU a ubytované v DM – školní rok 2023 - 2024

Informace pro (nové) studenty SOŠ a SOU a ubytované v DM – školní rok 2023 - 2024

Školní jídelna, SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci, Vás srdečně zve ke stravování. Stravování poskytujeme formou obědů, na výběr je ze dvou menu, OB1 nebo OB2.

Dále pro studenty ubytované v DM, celodenní stravování, tedy snídaně + dopolední svačina, oběd, odpolední svačina + večeře, v případě potřeby i večeře 2.

 

Studenti ubytovaní v DM navštěvující ostatní školy ( Střední zdravotnická škola, Obchodní akademie T.G.M. Gymnázium V. Nováka….) většinou nedocházejí na obědy do naší školní jídelny z hlediska časového a domluví si tedy stravování např. ve školní jídelně gymnázia.  

 

Ke stravování v naší školní jídelně SOŠ a SOU je zapotřebí:

1. Vyplnit Přihlášku ke stravování + Souhlas k inkasu a tiskopisy doručit nejlépe prostřednictvím emailu na lenka.janku@sos-jh.cz nebo poštou, či osobně do kanceláře vedoucí školní jídelny v přízemí DM.

2. Zaplatit zálohu na stravné (ubytování se platí až po „probydlení“ na konci daného měsíce inkasem společně s další zálohou na stravné).

Záloha se platí po podání Přihlášky a Souhlasu s inkasem

a) jednorázovým příkazem na účet školy 19-0294260237/0100 + var.symbol (bude Vám sdělen prostřednictvím emailu na Váš email) řádně vyplněný v přihlášce a souhlasu s inkasem. K jednorázovým příkazům prosím vyplňte poznámku jméno strávníka, za kterého stravné platíte.

b) platbou v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, do pokladny SOŠ a SOU.

3. Zaplacení zálohy za čip 100,- v hotovosti, v kanceláři vedoucí školní jídelny. Záloha 100,- je vratná, po ukončení stravování a vrácení čipu, vedoucí

školní jídelny. Čip také slouží k přístupu tiskárny ve škole SOŠ a SOU. Není určen ke vstupu do školy!

4. Strávník dostane přihlašovací údaje ke svému účtu na www.strava.cz a prostřednictvím účtu a emailu, sleduje platby, nedoplatky, přihlášenou a odhlášenou stravu.

 

Osobně jsme přítomni pro nové studenty a zástupce v kanceláři vedoucí školní kuchyně, ve dnech

 24. 8. 2023 – 26. 8. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin.

V přílohách jsou potřebné informace ohledně stravování a ubytování v DM:Souhlas s inkasem (docx, 13 kB)
S dotazy se můžete obracet na email: lenka.janku@sos-jh.cz

 Hygienická opatření:

V současné době je povolen vstup do zařízení DM a školní jídelny bez omezení.

Situace ohledně bezpečnostního a hygienického opatření při vstupu do jídelny bude blíže specifikována na konci srpna, dle situace a nařízení MŠMT.

 

Lenka Janků, vedoucí školní jídelny

Mgr. Karel Chalupa – ředitel školy

 

 

Vytisknout