Zákony, vyhlášky

1. Úplné znění zákona č. 561/2004 bylo vyhlášeno 2. září 2008 a zohledňuje všechny změny zákona, které nabyly účinnosti k tomuto datu. 

Úplné znění zákona č. 317/208 Sb., (školský zákon č. 561/2004 Sb., v posledním znění) :

2. Vyhláška č. 322/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku: 

Novela vyhlášky č. 16/2005 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. září 2008. Stanovení termínů jarních prázdnin pro školní roky 2010/11 až 2015/16 nabude účinosti dnem 1. září 2010.

3. Školní řád  na školní rok 2008-2009 (pracoviště Miřiovského 678):
4. Přizpůsobení délky praktického vyučování žáků délce pracovní doby na pracovištích zaměstnavatelů s termínem platnosti od: 1. září 2008.

Úplné znění změny:

5. Vyhláška č. 326/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů    mimořádně nadaných (účinnost:  29.8.2008) :   
Vytisknout