Koronavirus – informace k výuce, přijímacímu řízení, závěrečným a maturitním zkouškám, k provozu školy

Vážení žáci,
vážení rodiče,

v souvisloti s mimořádným opatřením Bezpečnosti rady státu a Ministerstva zdravotnictví České republiky ředitel školy sděluje, že počínaje dnem 11. 3. 2020 je zrušena výuka ve všech maturitních i učebních oborech, včetně ubytování na domově mládeže, výkonu odborného výcviku či odborné praxe na pracovištích školy i smluvních pracovištích do odvolání.

(Odkazy na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: 

1. Informace k výuce
Vzhledem k předpokládanému dlouhodobějšímu nekonání výuky budete průběžně informováni o přijatých opatřeních k minimalizaci výpadku učiva.
Základní opatření budou spočívat zejména:
a) ve stanovení úkolů vyučijícími jednotlivých předmětů prostřednictvím systému Bakalář
b) v možnosti konzultací s vyučujícími prostřednictvím elektronické komunikace ( či jiné dohodnuté formy) především pro žáky posledních ročníkú studia ( maturitní třídy a třídy 3. ročníků učebních oborů)
c) jiná opatření, která budou mít dopad na konání přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek, dále pak na již naplánované společenské, kulturní či vzdělávací akce

Informace k výuce, k  provozu školy a řízení procesů  náhradního způsobu výuky k  minimalizaci výpadku učiva budou průběžně sdělovány na těchto oficiálních webových stránkách školy v sekci "Aktuality" a kopírovány do sociální sítě školy - facebook.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout