Dokumenty a informace k maturitní zkoušce 2022

Maturitní zkouška 2022
Informace MŠMT: Maturitní zkouška 2022

7. 4. 2022 praktická zkouška z odborných předmětů -  4. B a 4. D

11. 4. 2022 písemná práce CJL (min. 4 témata, délka zkoušky min. 110 a 250 slov)

12. 4. 2022 písemná práce CJ (min. 2 témata, délka zkoušky min. 70 a 200 slov)

 

Vydání vysvědčení: 22. 4. 2022

25. 4. – 29. 4. 2022 studijní volno

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy)

Maturitní kalendář: Maturitní kalendář
Časový rozvrh konání didaktických testů: Časový rozvrh DT
Jednotné zkušební schéma didaktickcýh testů: Zkušební schéma DT a podrobné zkušební schéma DT: Podrobné zkušební schéma DT

2. 5. – 4. 5. 2022 didaktické testy společné části maturitní zkoušky (ANJ, NEJ, CJL, MAT)

15. 5. 2022 nejpozdější datum pro zveřejnění výsledků didaktických testůProfilová část maturity

Organizace zkoušek: 
1. Třída 4.B: 

Organizace Mzk 4.B (pdf, 134 kB)

2. Třída 4.C: 

Organizace Mzk 4.C (pdf, 135 kB)

3. Třída 4.D: 

Organizace Mzk 4.D (pdf, 134 kB)Profilová část maturity se skládá z písemné (slohové) práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, tak to samé i z tohoto jazyka. Dále z 2-3 povinných profilových zkoušek. •  Ředitel školy stanovuje rozhodnutím č.j.:  SOSJH2709/2022 MZK ze dne 27. 9. 2021 povinné zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky. Dále pak nepovinné předměty, z nichž mohou žáci v rámci profilové části maturitní zkoušky provést volbu zkušebního předmětu.Rozhodnutí č. 3 MZk 270921 SOSUJH ze dne 27. 9. 2021:  Rozh č. 3 MZk 270921 o předmětech profilové části MZk

4. B

16. 5. – 17. 5. 2022 – profilová část maturitní zkoušky (ústní CJL, CJ, EKO, UCE)

4. D

18. 5. 2022 – profilová část - praktická zkouška

19. 5. 2022 – profilová část maturitní zkoušky (ústní CJL, CJ, ústní zkouška z odborných předmětů)

4. C

23. 5. 2022 – profilová část maturitní zkoušky – obhajoba projektů

24. 5. – 25. 5. 2022 – profilová část maturitní zkoušky (ústní CJL, CJ, EKO, IT)  

Vytisknout