Ekonomika a podnikání (se zaměřením na cestovní ruch)

Ekonomika a podnikání
Obor  63-41-M/01
Zaměření oboru:  podnikání a cestovní ruch

Přijímací zkouška z předmětů: český jazyk a matematika, dále doplňující otázky z praktické gramotnosti, prostorové představivosti a objektových dovedností, logiky a strategií

Základní informace:

Forma studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou.
Určeno dívkám a chlapcům, absolventům základní školy.
Přijímací zkoušky:  ANO
Žáci jsou přijímáni na základě studijmích výsledků (matematického průměru známek) : 
a) z 8. ročníku - závěrečné vysvědčení 

b)  z 9. ročníku - pololetní vysvědčení

Zaměření oboru:

Studium je koncipováno jako klasický ekonomický obor, jehož výhodou je výuka praxe a zaměření na cestovní ruch.

Samozřejmou součástí studia je výuka dvou cizích jazyků.

Možnosti získání:

Žáci mají možnost složit na naší škole zkoušky z počítačových dovedností (formou testu) dle jimi zvolené skupiny obtížnosti a získat tak jediný mezinárodně uznávaný certifikát pro kvalifikovanou práci s výpočetní technikou (v rámci Evropské unie i v zámoří) - Certifikát ECDL.

Dále mohou žáci složit státní zkoušku z "Kancelářského psaní na klávesnici" v rámci předmětu Obchodní korespondence.

Uplatnění absolventů:

Absolvent nalezne práci v široké oblasti obchodu a služeb:

 • v informačních střediscích a centrech,
 • ve státních i soukromých firmách,
 • v zemědělství,
 • agroturistice,
 • v cestovních kancelářích,
 • jako průvodci atd.

Absolventi mohou studovat na všech typech vysokých škol a VOŠ. Díky zvolenému obsahu učiva jsou velmi flexibilní pro potřeby regionu a trh práce.

Povinné předměty:

 • Český jazyk
 • První cizí jazyk
 • Druhý cizí jazyk
 • Společenskovědní vzdělávání
 • Matematické vzdělávání
 • Přírodovědné vzdělávání
 • Estetické vzdělávání
 • Vzdělávání pro zdraví
 • Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
 • Ekonomika
 • Účetnictví a daně
 • Obchodní činnost
 • Komunikace
 • Praxe

Výběrové předměty:

 • Zeměpis cestovního ruchu
 • Technika cestovního ruchu
 • Průvodcovství
 • Aplikovaná psychologie
 • Agroturistika
 • Ekologie

Nepovinné předmety:

 • Další cizí jazyk

 

Učební plán:  UP EPO z ŠVP.jpg

Vytisknout