Informační technologie

Základní informace:

Obor 18-20-M/01 (obor výpočetní techniky)

Přijímací zkouška z předmětů: český jazyk a matematika, dále doplňující otázky z praktické gramotnosti, prostorové představivosti a objektových dovedností, logiky a strategií

Forma studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou

 • Určeno dívkám a chlapcům, absolventům základní školy
 • Přijímací zkoušky:  ANO
  Žáci jsou přijímáni na základě studijmích výsledků (matematického průměru známek) : 
  a) z 8. ročníku - závěrečné vysvědčení 

  b)  z 9. ročníku - pololetní vysvědčení

Zaměření oboru:

Moderní obor zaměřený na studium výpočetní techniky. Náplní studia jsou předměty povinné vyučovací (základní a výběrové) a předměty nepovinné.

Základem studia cizích jazyků je anglický jazyk rozšířený o studium technické a hospodářské angličtiny.
Druhým jazykem je německý jazyk popř. francouzský jazyk s  obdobným rozšířením jako jazyk anglický.
Mimo tyto jazyky si mohou žáci volit i třetí nepovinný jazyk.
Široké komunikační schopnosti získávají i v českém jazyce.
Ekonomika není v tomto oboru hlavním studijním zaměřením.

Celé čtyřleté studium je zaměřené na práci s výpočetní technikou, na získání znalostí hardware a software, programování atd.

Součástí oboru jsou předměty:
 • Úvod do výpočetní techniky,
 • Datové komunikace,
 • Zpracování dokumentů na PC,
 • Aplikace na PC,
 • Počítačové systémy,
 • Grafika na PC,
 • Programování,
 • Zpracování informací,
 • Databázové systémy,
 • Technické kreslení na PC a jiné.

Možnosti získání:

Nejen žáci a pedagogičtí pracovníci naší školy, ale i jiných škol mají možnost složit na naší škole (prozatím jen tyto skupiny – rozšíření pro privátní či komerční sféru a veřejnou správu je ve strategickém plánu rozvoje školy) testy ECDL (European Computer Driving Licence), které budou pro žáky a jejich budoucí zaměstnavatele v rámci Evropské unie, ale i v zámoří, dokladem, že zvládají práci s počítačem.

ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti pomocí řady praktických testů. Tak jako piloti musí mít pilotní průkaz, aby mohli řídit a ovládat letadlo, tak žáci získají počítačový průkaz, který pro ně otvírá svět bez hranic.

Je to další znalost a dovednost - vedle jazykových a jiných, které na naší škole žáci získají, ke zlepšení své osobní konkurenceschopnosti na trhu práce, vstupenka do perspektivního zaměstnání a dalšího úspěšného života. Řada významných mezinárodních společností (IKEA, SHELL, VOLVO, SIEMENS), banky, telekomunikační firmy, instituce státní správy atd. uznávají ECDL Certifikát jako jediný úřední doklad znalostí práce s počítačem při výběru svých zaměstnanců. (ředitel naší školy je jeho držitelem).

Uplatnění absolventů:

Absolvent nalezne po nástupní praxi uplatnění:

 • ve funkci středního managementu,
 • jako analytik a programátor ekonomického software,
 • v oblastech hromadného zpracování dat,
 • ve studiích DTP,
 • v soukromých firmách,
 • státních organizacích,
 • úřadech,
 • bankovnictví,
 • pojišťovnictví,
 • legislativě a jiné.

Zájemcům o studium na VŠ se otevírají možnosti studia vysokoškolských technických oborů systémového inženýrství, informatiky, programování ...

Povinné předměty:

 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Druhý cizí jazyk
 • Technická angličtina
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Matematika
 • Základy přírodních věd
 • Hospodářský zeměpis
 • Tělesná výchova
 • Úvod do výpočetní techniky
 • Datové komunikace
 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Zpracování dokumentů na PC
 • Aplikace na PC
 • Počítačové systémy
 • Grafika na PC

Výběrové předměty:

 • Algoritmizace
 • Programování
 • Zpracování informací
 • Databázové systémy
 • Technické kreslení na PC
 • Angličtina pro hospodářskou sféru
 • Cvičení z programování
 • Cvičení z ekonomiky

Nepovinné předmety:

 • Další cizí jazyk

Učební plán: UP IT z ŠVP.jpg

Vytisknout